Ondersteunings-netwerk

De Accolade

Ondersteuningsnetwerk Waas & Dender

Professionele ondersteuning op maat van leerkrachten en leerlingen

Ondersteuner op onze school:

juf Lesley Claeys en juf Evelien Lemiere


· E-mail : info@deaccolade.be

· Telefoon : 09/346 90 08 (tijdens de kantooruren)

· Website : www.deaccolade.be