Geschiedenis

In het jaar 1904 kreeg de Z.E.H. Deken De Groote van de Sint-Laurentiusparochie het idee om een meisjesschool op te richten op de Heirbrug. Daarvoor deed hij beroep op de Zusters van Sint-Vincentius van Deinze.

Bereidwillig zegden vijf zusters toe aan dit initiatief: Zuster Gonzaga, Zuster Aloysia, Zuster Florence, Zuster Hermina en Zuster Bonaventura. Deze laatste was beter gekend als ‘Moeder van de Heirbrug’.

De Deken zorgde voor het bouwen van vier klaslokalen en een woning voor de Zusters. Op 1 oktober 1904 kon de school van start gaan met 2 kleuterklassen en 2 lagere klassen. De 5 Zusters woonden zeven maanden in bij juffrouw Clothilde Vijt, de grote weldoenster van de nieuwe school en groottante van juffrouw Marie-Louise De Wit(gewezen kleuterleidster van de school van 1950 tot 1979).

Het schooltje groeide zo snel aan zodat er in 1909 en 1919 klassen werden bijgebouwd. In 1923 werd ten slotte een huishoudklas toegevoegd aan het bouwcomplex. Deze huishoudklas werd snel een naschoolse technische huishoudschool.

In 1931 werden nog eens 3 nieuwe klaslokalen in gebruik genomen. In 1982 werd er een nieuwbouw opgericht bestaande uit een refter en 4 klaslokalen waaraan in 1986 nog 6 klaslokalen werden toegevoegd.In het jaar 2000 werden de kleuterklassen gerenoveerd en namen we een nieuw sanitair blok in gebruik. Het was Z.E.H. Van Paepegem die de nieuwe kruisbeelden voor de gerenoveerde klassen wijdde.

Door de steun van de parochiepriesters, de zusters, de vele parochianen en de onbaatzuchtige inzet van de talrijke leerkrachten groeide de school uit tot een stukje wereld waar het goed is om te zijn.

Wij mogen dan ook met fierheid terugblikken op de geschiedenis die onze school gedurende een eeuw heeft geschreven.