Veerstraat 10

9160 Lokeren

09/348.46.92

directie@veertjesplein.net

Beste ouders,


Hieronder kunnen jullie info vinden ivm afspraken en info per klas:

ict info

Straks sluiten de schoolpoorten. Lege gangen en lessenaars, geen spelende kinderen, rust,... .

Het was een schooljaar dat we niet snel zullen vergeten. Tijd om te genieten van een deugddoende vakantie!

De school is telefonisch nog bereikbaar op 1, 2 en 3 juli, telkens van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Fijne vakantie allemaal.

Start vrije inschrijvingsperiode voor kinderen die nog niet op onze school zijn ingeschreven: vanaf 29 mei 2020, om 8.30 uur, kunnen jullie de kinderen hier aanmelden om in te schrijven.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNDzAUZdKR7G5R_u1sW4s22UmmlMUSBy2Pf1GQB5rAbqnkkQ/viewformSPEEL-GOED

Ons jaarthema dit schooljaar is 'Speel-goed!', we leggen onze focus dus op het goed

leren samenspelen met elkaar. Door op een goede manier met elkaar om te gaan en samen

te spelen ontwikkelen onze kinderen heel wat sociale vaardigheden, dit is iets waar wij als school

veel belang aan hechten. De juffen en de meesters gaan dan ook actief aan de slag om positief speelgedrag aan te moedigen. Als de kinderen mooi samenspelen kunnen ze een

pluim verdienen, deze pluimen verzamelen we op een centrale plaats op school. Als de pot vol is

volgt er een beloning voor de hele school, op die manier stimuleren we iedereen om zijn steentje

bij te dragen. Ook tijdens de projectweken in oktober zal 'Speel- goed' centraal staan.

Wij hopen op die manier samen met de kinderen te bouwen aan een omgeving waar

iedereen zich goed voelt en zichzelf kan zijn.


Drieluik_Groeipakket_Participatietoeslagen_def.pdf
IKdec18_artikel Veertjesplein.pdf

Beste ouders,

Voor meer info ivm aanmelden en School In Zicht, kunnen jullie terecht op hun website: www.schoolinzicht.be/lokeren.


SIZ_posterA2_181108_lokeren_EINDVERSIE.pdf
SIZ_lokeren_3luik_181108_EINDVERSIE.pdf