Inschrijven

affiche nieuwe regelgeving.pdf

De regelgeving rond inschrijven wordt aangepast.


De communicatie uit de nieuwsbrief van september-oktober 2018 rond de voorrangsregeling van broers en zussen en kinderen van personeel komt te vervallen (zie affiche hiernaast).
Via onderstaande link kan je de tekst van het akkoord van de Vlaamse Regering over het nieuwe inschrijvingsrecht raadplegen: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nieuw-kader-inschrijvingsrecht