Kijkdagen

Kijkdagen schooljaar 2018 - 2019

Wat is een kijkdag ?

Een vooraf afgesproken dag waar je kan kennismaken met de klas en de school.

De juf geeft uitleg over de werking in de klas en beantwoordt vragen van de ouders.

De kleuter kan op dat moment ingeschreven worden.

Wanneer zijn de kijkdagen ?

Je kan kennismaken met juf Lien en de peuterklas en de kinderverzorgster juf Linde alsook de werking in de klas en dat op volgende dagen telkens van 11.00 uur 11.55 uur :

Kijkdagen :

woensdag 17 oktober 2018

woensdag 12 december 2018

woensdag 20 februari 2019

zaterdag 30 maart 2019 opendeurdag van 9.30 uur tot 11.30 uur

Indien u zich niet kan vrijmaken op bovenvermelde data, dan kan u gerust contact opnemen met de school voor een verdere afspraak. Tel 0498/59.41.52 of via e-mail met juf Lien : kikkerklas@depalster.net

We kijken alvast uit naar jullie bezoek.


De Wachter Luce

directeur


Wanneer mag mijn kind instappen in de kleuterklas ?

Wanneer uw kind 2,5 jaar is op de instap-dag mag het naar school.

Vanaf de leeftijd van 3 jaar of bij schoolverandering, mag uw kind altijd instappen.

Instapdagen : vrijdag 1 februari 2019

maandag 11 maart 2019

dinsdag 23 april 2019

maandag 3 juni 2019

Vanaf 3 jaar mag de kleuter de dag van de inschrijving naar school komen.

Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven ?

Enkel de sis-kaart of ID-kaart is voldoende om uw kind in te schrijven.

Noteer alvast de datum van onze opendeurdag : zaterdag 30 maart 2019

Indien u hier persoonlijk voor uitgenodigd wenst te worden, mail ons dan de naam van uw kind en uw adres naar volgend e-mailadres : directie@depalster.net of neem telefonisch contact met onze directie mevr. Luce De Wachter: 0498/59.41.52