Kijkdagen

Kijkdagen schooljaar 2020- 2021

Wat is een kijkdag ?

Een vooraf afgesproken dag waar je kan kennismaken met de klas en de school.

De juf geeft uitleg over de werking in de klas en beantwoordt vragen van de ouders.

De kleuter kan op dat moment ingeschreven worden.

Wanneer zijn de kijkdagen ?

Je kan kennismaken met juf Lien, de kinderen van de peuterklas alsook met de werking in de klas en dat op volgende dagen telkens van 11.00 uur 11.55 uur :

Kijkdagen :

woensdag 21 oktober

woensdag 9 december

woensdag 3 februari

woensdag 5 mei

zaterdag 27 maart 2021 opendeurdag van 9.30 uur tot 11.45 uur

Indien u zich niet kan vrijmaken op bovenvermelde data, dan kan u gerust contact opnemen met de school voor een verdere afspraak. Tel 0498/59.41.52 of via e-mail met juf Lien : kikkerklas@depalster.net

We kijken alvast uit naar jullie bezoek.


De Wachter Luce

directeur

Wanneer mag mijn kind instappen in de kleuterklas ?

Wanneer uw kind 2,5 jaar is op de instap-dag mag het naar school.

Vanaf de leeftijd van 3 jaar of bij schoolverandering, mag uw kind altijd instappen.

Instapdagen : dinsdag 1 september 2020

maandag 9 november 2020

maandag 4 januari 2021

maandag 1 februari 2021

maandag 22 februari 2021

maandag 19 april 2021

maandag 17 mei 2021

Vanaf 3 jaar mag de kleuter de dag van de inschrijving naar school komen.

Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven ?

Enkel kid-ID-kaart of klevertje van de mutualiteit is voldoende om uw kind in te schrijven.

Indien u hier persoonlijk voor uitgenodigd wenst te worden, mail ons dan de naam van uw kind en uw adres naar volgend e-mailadres : directie@depalster.net of neem telefonisch contact met onze directie mevr. Luce De Wachter: 0498/59.41.52