Inschrijvingsprocedure

We verwelkomen graag ook jouw zoontje of dochtertje op onze school.

Onze school heeft een capaciteit van max 24 leerlingen per klas.

Zoals de wet het voorziet voorzien is er vooraf een inschrijvingsperiode voor broertjes en zusjes en kinderen van het personeel. Nadien kunnen alle kinderen ingeschreven worden tot de capaciteit voor die bepaalde klas bereikt is.

Er is jaarlijks een open-klasdag voor de kleuterafdeling op zaterdag één week voor de paasvakantie telkens van 9.30 u tot 12 u.

Uiteraard geven we ook graag op een ander moment informatie over de opvoeding en het onderwijs op onze school op en dit zowel voor nieuwe kleuters als kinderen voor het lager.

Om daarvoor de nodige tijd te kunnen voorzien maakt best een afspraak met de directie, mevrouw Luce op het emailadres :

directie@depalster.net of tel 09.346.69.12

Hoe verloopt een bezoek aan onze school ?

  • rondleiding door de school
  • bezoek aan de klas van uw zoontje of dochtertje
  • overlopen van het overkoepelend schoolreglement en de school-specifieke bijlage
  • invullen en ondertekenen van de nodige documenten

Documenten :

We hebben enkel het kinderpaspoortje van uw kind nodig.


Tijdstip van inschrijving :

U kan uw kind inschrijven vóór de leeftijd van 2,5 jaar maar het mag pas op school aanwezig zijn als het effectief 2,5 jaar is geworden. Uw kind is nog niet leerplichtig dus kan het gerust met halve dagen naar school komen .

Katholiek onderwijs :

Onze school is een katholieke school in, als ouder kiest u hier bewust voor.

U hoeft echter zelf niet katholiek van opvatting te zijn ! Ook uw kind hoeft niet gedoopt te zijn, het is wel verplicht alle godsdienstige momenten mee te volgen.

Zindelijkheid :

U zorgt er best voor dat uw kind zindelijk is voor het naar school komt. Het is echter geen probleem als dit nog niet 100% het geval is, als school zijn we hierop voorzien. Het is wel belangrijk dat de zindelijkheidstraining die op school wordt opgestart, thuis wordt verder gezet !