Busvervoer

Voor onze school bestaat er gemeenschappelijk leerlingenvervoer, georganiseerd door de gemeente. De stopplaatsen variëren ieder jaar naargelang de woonplaats van de te vervoeren leerlingen. Ouders die voor het eerst hun kind met de schoolbus laten meerijden bespreken dit vooraf met de school. We wensen dat het busvervoer in goede orde verloopt en dat iedereen hieraan meewerkt.

Gelieve volgende aandachtspunten betreft de veiligheid te noteren.

Plichten van de school

De school is verantwoordelijk voor :

  • het toezicht op de bus
  • het opstappen aan de school
  • het afstappen aan de school.

Plichten van de ouders

De ouders zijn verantwoordelijk voor :

  • het opstappen aan de stopplaats.
  • het afstappen aan de stopplaats.

De begeleider mag in principe niet van de bus stappen

Hij/zij is verantwoordelijk voor de kinderen op de bus en is, bij een eventueel ongeval met de kinderen, burgerlijk verantwoordelijk .

We vragen u om uw kinderen steeds te begeleiden naar en van de stopplaats om ongelukken te vermijden, hetzij door uzelf, hetzij door een persoon door u aangeduid.

Wanneer ’s morgens op de stopplaats niemand aanwezig is, rijdt de bus verder.

Indien u ’s avonds niet tijdig aanwezig kan zijn, gelieve de school te verwittigen zodat er naar een oplossing kan gezocht worden.

De prijzen van de busdienst worden (onderhoud bus en kosten chauffeur) in onderling overleg met het gemeentebestuur vastgelegd. Kleuters rijden gratis mee.

Prijzentabel voor de abonnementen

10 maand - € 207,00

3 maanden - € 75,00

Maandabonnement - € 28 ,00

Afzonderlijke rit - € 1,60

Tarieven goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 juni 2019.

Gelieve maandelijks aan te duiden op de bestellijst welke formule je wenst te gebruiken.

Om de afspraken te regelen voor het vervoer contacteert u zowel de school als de busbegeleidster Christine telefoonnummer busbegeleidster: 0477/30.73.85