Welkom aan de ouders

Beste ouders,

Welkom in onze school, een school waar we samen leven, leren en beleven.

Naar school gaan...

Het klinkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet altijd. Een kind dat naar het eerste kleuterklasje gaat - of naar het eerste leerjaar of van een andere school komt ... - beleeft spannende momenten. Op elke school wordt geleerd. Op een goede school voelt uw kind zich thuis en daar kan het zich met hoofd, hart én handen ontwikkelen. Daar kan men elkaar echt ontmoeten niet één maal, maar elke dag opnieuw.

Elkaar ontmoeten, is deuren openen. Is ook aandacht en respect hebben voor elkanders zorgen en vreugden. Daar willen wij aan werken, samen met alle ouders, kinderen en leerkrachten.

Wij bieden een degelijk, een passend onderwijsklimaat en een christelijk

geïnspireerde eigentijdse opvoeding.

Onze school wil u en uw kind de hand reiken om samen op weg te gaan, elke dag opnieuw...

We wensen uw kind een boeiend schooljaar toe !

Vriendelijke groeten,

Het schoolteam.