Visie

Visie

Een gemoderniseerde katholieke school met een toekomstvisie.

Een naam... Een eigenheid... Een voorstelling.

Een school met een naam.

Een naam draagt, begeleidt de hele schoolwerking.

Moerbeke -Waas ligt in het Waasland, het land van Reinaert de Vos.

In het verhaal van Reinaert lezen we dat hij boete wou doen en een lange, moeilijke en eenzame weg zou afleggen. Hij had niet veel nodig: zijn pelgrimstas en een PALSTER.

Sint-Antonius, patroonheilige van Moerbeke-Waas, was ook een pelgrim. Omdat de wegen er niet overal even vlak bij lagen, hanteerde hij een PALSTER om te kunnen leunen of als steun op zijn lange tocht.

Onze school heeft als taak kinderen, groot en klein, in hun eigen tempo een steun te bieden op hun ontdekkingstocht in hun leerproces. Zoals een pelgrim op stap gaat om onbekend terrein te verkennen, zo moet ook elk kind dat onderweg is naar het nieuwe, een "palster" hebben als steun, als houvast.

De Palster wil in de eerste plaats een school zijn waar iedereen zich goed voelt; kinderen, ouders, leerkrachten en directie. Het ‘goed voelen’ of ‘welbevinden’ van ieder zorgt voor een positief zelfbeeld van elke schoolbezoeker. Kinderen nodigen we uit om van hun schoolleven een ontdekkingstocht te maken.

‘Ontdekken’ betekent op zoek mogen gaan, fouten mogen maken, opnieuw kansen krijgen, nieuwe uitdagingen mogen aanpakken (al dan niet geleid). Wij, leerkrachten en directie, willen als palster optreden bij elke stap, op elk tempo, bij elke hindernis.

Als katholieke school opteren we voor een eigentijdse en uitnodigende geloofsopvoeding geïnspireerd door het voorbeeld van Jezus Christus.

Samen bezinnen over godsdienst en geloof is een belangrijk accent binnen onze visie in het opvoedingsproject van de school. Tegelijk is ook respect een fundamentele waarde, voor mensen of maatschappij-opvattingen die verschillen van de onze.

Onze doelstellingen voor de toekomst kunnen we slechts realiseren wanneer we een aantal waarden, “pijlers”, voorop stellen.

Samen willen we bouwen aan een : een actuele, zorgende, bewegende,milieuvriendelijke en kwaliteitsvolle school zijn. Dit alles vanuit onze christelijke levensvisie. In dit opvoedingsproject willen we deze pijlers verder concretiseren

We willen samen bouwen aan een :

  • Kwaliteitsvolle school
  • Maximale ontplooiingskansen en goede algemene kennis doorgeven aan de leerlingen door een lerarenkorps dat permanente vorming geniet.
  • Actuele school
  • Kritisch leren omgaan met media en actuele thema’s bespreekbaar maken met de leerlingen.
  • Zorgende school
  • Het schoolteam verbreedt voortdurend zijn inspanningen naar alle kinderen toe, rekening houdend met hun verscheidenheid qua sociale herkomst, culturele en religieuze achtergrond, intellectuele capaciteiten en gezondheid.
  • Bewegende school
  • “Een gezonde geest in een gezond lichaam”, een wijze spreuk uit de oudheid die de dag van vandaag meer dan ooit actueel is. Sport en ontspanning genieten de nodige aandacht.
  • Milieuvriendelijke school
  • Wij willen onze leerlingen bewust maken dat onze wereld, het milieu waarin we leven - heel waardevol is en met het grootste respect behandeld dient te worden.

Deze vijf pijlers hebben we gevisualiseerd door passende symbolen, onder vorm van een muurschildering bij de inkom van de speelplaats, opdat we dagelijks zouden herinnerd worden aan onze doelstellingen.