Gujrat Chapter

Chairman - Dr. Parthiv Shah

Secretery cum treasurer - Dr. Rakesh Joshi

EC Members:

Ahmedabad Zone - Dr. Hitesh Gandhi

Dr. Keyur Bhalavat

Central Zone- Dr. Kashyap pandya

South Zone- Dr. Arun Trivedi

North Zone- Dr. Sudhir Jain

Saurashtra Zone- Dr. Jaydeep Ganatra

Past Chairman- Dr. Sudhir Jain