Spelregels

Voor een Bureau V activiteit gelden de volgende afspraken:

1. De ouders/verzorgers van de leerling stemmen hiermee in.

2. De mentor (namens de docentenvergadering) stemt hiermee in.

a) De mentor en de betrokken (vak)docent(en) houden te allen tijde in de gaten of de studiebelasting niet te groot wordt en andere vakken niet verwaarloosd worden.

b) Na een periode wordt geƫvalueerd en besloten of de leerling door kan gaan met de V-klas of het V-traject gedurende de rest van het schooljaar.

3. De leerling verplicht zich ervoor te zorgen huiswerk en toetsen te maken volgens de planning van het vak, V-cursus of activiteit. Dit geldt zowel voor het vak waar lessen van overgeslagen mogen worden als voor de gewenste verdieping, versnelling of verrijking.

4. Bij een aanmelding voor een V-cursus of deelname aan een commissie geldt dat de leerling zich verplicht de lessen of bijeenkomsten te volgen en/of zich aan de afspraken hierover met de docent te houden. Indien de leerling een extra vak volgt, houdt hij/zij zich aan het persoonlijk rooster, dat is vastgesteld in overleg met de mentor en vakdocenten.

5. Alle Bureau V activiteiten komen op het rapport en worden uiteindelijk in een plusdocument opgenomen.

6. Moet je lessen missen i.v.m. een V-activiteit, die niet ingeroosterd staat, dan moet dit via je begeleidende docent regelen.

7. Als een V-cursus meer aanmeldingen krijgt dan er plekken zijn, zal de docent beslissen wie er mee kan doen. Zijn er te weinig aanmeldingen dan zou een cursus ook helaas niet door kunnen gaan.