Bureau V

Bureau V op het Hyperion Lyceum

Het motto van onze school: Voor wie wil, is niets te moeilijk.

Als je op het Hyperion Lyceum zit ben je bereid je tanden te zetten in een flink aantal vakken, meer dan op een standaard VWO school. Maar, voor sommigen is ook dat nog niet genoeg. Voor leerlingen die op zoek zijn naar een extra uitdaging naast hun normale lesprogramma hebben wij Bureau V in het leven geroepen. Bureau V wil jullie helpen om je wensen in kaart te brengen en te realiseren.

Heb jij de behoefte extra kennis en vaardigheden op te bouwen, door te versnellen, verdiepen, verbreden of verrijken? Dan is bureau V er voor jou!

Waar moet je aan denken? Je kan je binnen het bestaande programma verdiepen of versnellen in een vak of één of meer extra vakken volgen naast je reguliere programma. Als de grootte van de lesgroepen het toelaat, bestaat ook de mogelijkheid om een dubbelprofiel (atheneum en gymnasium) te volgen. In de bovenbouw is het soms mogelijk om al een vak aan de universiteit te volgen. Je kunt daarnaast ook denken aan de ontwikkeling van jezelf door vrijwilligerswerk te doen, stage te lopen, mee te doen aan wedstrijden en olympiades, een online cursus te volgen, mee te doen op school aan toneel, de leerlingenraad, bijles te geven of een bureau V cursus te volgen. In het verleden hebben we cursussen aangeboden die uiteen liepen van bridgen tot EHBO en van games ontwikkelen tot geocaching.

Bureau V bestaat dit jaar uit Rosanne Kofman (vooral voor de onderbouw), Herbert van de Voort (vooral voor de bovenbouw) en Anne Smallenbroek (versneld examen coördinator).

Bekijk hier de mogelijkheden voor de verschillende V´s:

Aanmelden voor Bureau V

Lees hier alles over het aanmelden.

Voor het meedoen aan een Bureau V activiteit gelden een aantal regels. Lees deze hier.