Spelregels en aanmelden

In principe krijg je altijd toestemming om deel te nemen tenzij er gegronde redenen zijn van je ouders, docent, mentor en/of teamleider. Je moet dus nog wel altijd toestemming vragen!

De spelregels voor deelname zijn als volgt.

  • Schrijf je zelf in bij de universiteit, na overleg met je docent of mentor. Let er op dat je meestal een bevestiging van inschrijving krijgt. Zonder deze bevestiging ben je vaak niet ingeschreven. Soms loopt de inschrijving via je docent en is er een selectieprocedure vanuit de aanbieder.
  • Lever tenminste een week van-te-voren, een ingevuld en ondertekend formulier in bij Herbert of in de brievenbus bij het decanaat op de derde verdieping, waarmee je ook vrij vraagt van school (zo nodig). Het formulier kun je hieronder vinden, uitprinten en invullen, maar ook ophalen in het decanaat of bij Herbert. Een kopie gaat naar je mentor, docent, afdelingsleider en ouders.
  • Neem contact op met de docent waarvan je lessen gaat missen en vraag of je de betreffende lessen mag/kunt missen en wat je eventueel moet doen/inhalen.
  • Het gemiste werk haal je van-te-voren in.
  • Eventuele kosten voor deelname (bijv. reis- en inschrijfkosten) zijn voor eigen rekening. Als school zijn we lid van B├Ętapartners dus de meeste van hun activiteiten zijn gratis. Mochten eventuele kosten een probleem worden om deel te kunnen nemen dan zijn er mogelijkheden om je daarin tegemoet te komen. Neem daarvoor contact op met je teamleider.
aanmelden en vrijvragen externe activiteit.pdf