โหมดหน้าจอ มือถือ 1

การประเมินแบบฟอร์มออนไลน์ในครั้งนี้ ผู้ที่ประเมิน จะต้องใช้ Email (..............@hwn.ac.th) ที่กำหนดไว้ให้เท่านั้น

เพื่อทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ เช่น ( std12345@hwn.ac.th )

  • .....@gmail.com/.....@hotmail.com/ อื่นๆ ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้
  • Email 1 คน สามารถให้คะแนนได้เพียง 1 ครั้ง ต่อครูผู้สอน