Ysgol Llanfyllin


Os gwnaethoch fethu ein Noson Agored ar-lein neu os hoffech ei wylio eto - yna mae nawr ar gael i'w weld yma.

Peidiwch ag anghofio byddwn yn agor ein drysau nos Iau nesaf (27ain o Hydref) ac yn eich croesawu i ddod draw i edrych o gwmpas ein hysgol. Gallwch alw heibio unrhyw bryd rhwng 18:00 ac 20:00.


--

If you missed our online Open Evening event or you wish to watch it back again – then it’s now available to view here.

Don’t forgot that next Thursday (27th October) we will be opening our doors and welcoming you to come along and take a look around our school. You can drop by at any time between 18:00 and 20:00.

Rydym yn falch iawn o gyflwyno ein fideo ysgol newydd sbon i gyd-fynd â’n digwyddiadau Noson Agored.

We are very pleased to present to you our brand-new school video to coincide with our Open Evening events.

FacebookTwitterYouTube