Ysgol Llanfyllin

Noson Agored Rithwir / Virtual Open Evening

21/10/21
18:30 - 19:30

Croeso i Ysgol Llanfyllin

Oherwydd y pandemig Coronafirws parhaus a'r mesurau pellhau cymdeithasol angenrheidiol rydyn ni wedi'u rhoi ar waith, yn anffodus ni allwn gynnal disgyblion Blwyddyn 5 a 6 a'u rhieni yn ein noson agored eleni.

Mae'n ddrwg gennym na fyddwch yn gallu ymuno â ni. Fel dewis arall i hyn, rydym wedi creu’r dudalen hon i weithredu fel ‘noson agored rithwir’. Gan ddefnyddio'r dolenni isod, byddwch chi'n gallu

Bydd y dudalen hon yn aros yn fyw ar ôl y ‘Noson Agored’ swyddogol (dydd Iau 21ain Hydref), felly mae croeso i chi ymweld cymaint o weithiau ag y dymunwch.

Welcome to Ysgol Llanfyllin

Due to the ongoing Coronavirus pandemic and the necessary social distancing measures we’ve put in place, we unfortunately cannot host Year 5 and 6 pupils and their parents at our open evening this year.


We are sorry you won’t be able to join us. As an alternative to this, we have created this page to act as a ‘virtual open evening’. Using the links below you’ll be able to

This page will remain live after the official ‘Open Evening’ (Thursday 21st October), so please feel free to visit as many times as you like.
.