blwyddyn 6 yn trosglwyddo i

ysgol morgan llwyd

Gwybodaeth i Rieni a Disgyblion Blwyddyn 6

Helo...a chroeso cynnes IAWN i chi!

Mae symud o'r cynradd i Ysgol Morgan Llwyd yn gam pwysig a chyffrous, ond gall fod yn gyfnod gofidus hefyd.

RYDYN NI YMA I HELPU!

Er mwyn sicrhau trosglwyddo hapus a hyderus, trefnwn raglen o weithgareddau sy'n caniatáu i ddisgyblion Blwyddyn 6 ddod i adnabod yr ysgol, ein hathrawon a disgyblion o ysgolion cynradd eraill, a hynny cyn iddynt gychwyn Blwyddyn 7.

Cliciwch ar y lluniau isod i ddysgu mwy am drosglwyddo o'r ysgol gynradd i Ysgol Morgan Llwyd!

COFIWCH! Os mae gennych chi gwestiwn, anfonwch neges ebost atom i bocspost@ysgolmorganllwyd.wrexham.sch.uk

dyddiadau pwysig

Pecyn gwybodaeth blwyddyn 7

ffurflenni pwysig

cludiant

gwybodaeth am yr ysgol i ddisgyblion newydd

cwestiynau...

...ac atebion!

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image