Welcome to Sport Pembrokeshire Learning Zone

Croeso i Parth Dysgu o Chwaraeon Sir Benfro

Hello Pupils!

Please click on the link above to take you to new and exciting activities to help you keep fit and active at home. You could also visit the 'Food Zone' section to inspire you!

Good luck and keep active!

Sport Pembrokeshire

Helo ddisgblion!


Cliciwch ar y ddolen uchod i fynd â chi i weithgareddau newydd a chyffrous i'ch helpu i gadw'n heini ac yn egnïol gartref. Gallech hefyd ymweld â'r adran 'Parth Bwyd' i'ch ysbrydoli!

Pob lwc a chadw'n heini!

Chwaraeon Sir Benfro

Hello Parents and Staff!

It would be really great if you could help your wonderful children find their way around this simple website and encourage them to keep physically active while they are home.

Many thanks for your continued support.

Sport Pembrokeshire

Helo Rieini a Staff!

Byddai'n wych pe gallech helpu eich plant gwych i ddod o hyd i'w ffordd o gwmpas y wefan syml hon, a'u hannog i gadw'n gorfforol egniol tra byddant gartref.

Diolch yn fawr am eich cymorth parhaus.

Chwaraeon Sir Benfro

Gadewch i ni goginio!

Mae'r Tim Gwella Iechyd ym Mwrdd Iechyd Hywel Dda yn helpu ni i gynhyrchu ryseitiau iachus a chalonnog i deuluoedd i'w gwneud o adref.

Let's get cooking!

The Health Improvement Team at Hywel Dda Health Board are helping us to produce some healthy and hearty recipes for families to make at home.