Yn y newyddion

Newyddion Mehefin 2023

Newyddion Mai 2023

Newyddion Ebrill 2023

Llongyfarchiadau enfawr i dîm pêl-droed hŷn yr ysgol ar gyrraedd rownd gyn-derfynol cwpan ysgolion Cymru yn ddiweddar.  Yn anffodus, colli bu ei hanes o 2-0 yn erbyn ysgol Olchfa yn y gêm honno. 

Enillwyr Noson Wobrwyo - Ysgol Bro Myrddin 2023

Newyddion Mawrth 2023

Newyddion Chwefror 2023

Gemau yn erbyn Bro Dinefwr

Pêl-rwyd

Bl.8a Colli 19-1 (ond yn chwarae 9a Bro Dinefwr)

Bl.8b Ennill 8-4 (chwarae 8a Bro Dinefwr)

Bl.11 Colli 19-11

Bl.12/13 Colli 20-17

Hoci

Bl.10 colli 7-0

Bl.7a ennill 2-1

Bl.7b ennill 2-1


Newyddion Ionawr 2023

Pêl-rwyd yn erbyn Maes Y Gwendraeth

Bl.7a ennill 9-8

Bl.7b ennill 3-1

Bl.7c ennill 7-0

Cyflwyniadau a gweithgareddau "Crucial Crew" i flwyddyn 7

Newyddion Rhagfyr 2022

Newyddion Tachwedd 2022

Newyddion Hydref 2022

Noson Agored 13-10-2022

Newyddion Medi 2022