Ysgol Maes y Gwendraeth

Pennaeth/Head Mr. Wyn Evans

74 Heol Y Parc, Cefneithin, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA14 7DT. 01269 833900 swyddfa@maesygwendraeth.org

LLYTHYR Y PENNAETH I RIENI (CYMRAEG) - HYDREF 2020.docx

Llythr i Rieni

6/10/2020

LLYTHYR Y PENNAETH I RIENI (SAESNEG) - HYDREF 2020.docx

Letter to Parents

6/10/2020

Gweithio o gartref i ddisgyblion // Home learning for pupils

Disgyblion - Cliciwch ar y botwm isod am ffurflen gefnogol (materion emosiynol, cymdeithasol, meddyliol a diogelwch disgyblion yn unig)

Ymatebion trwy ebost Outlook @Hwbmail.net yn ystod y tymor yn unig.

Pupils - Click below for access to the pupil support form (pupil's emotional, social, mental, and safeguarding issues only)

Responses via Outlook email @Hwbmail.net during term time only.

Newyddion // News

Y Safle

Cyfoeth Bywyd Addysg

Cyfoeth Bywyd Addysg