Useful Information

Gwybodaeth Ddenfnyddiol

School Prospectus 2019.docx
Hendredenny Park Primary School ESTYN Report.pdf

ESTYN Inspection Report

Adroddiad Arolygu ESTYN

Science Principles.jpg

Science Principles

Egwyddorion Gwyddoniaeth

Safeguarding - Click me to go to the Safeguarding Information page of this website. Clicwch fi i fynd i dudalen Gwbodaeth Diogelu y wefan hon.

School Lunch Menu - Click me to look at the School Dinner menu. Cliciwch fi i edrych ar y ddewislen Cinio Ysgol.

Documents for Parents - Click me to go to the Documents for Parents page of this website. Cliciwch fi i fynd i dudalen Dogfennau i Rieni o'r hon.

Term Dates and Closures - Click me to see the Term Dates and Closures information. Cliciwch fi i weld y wybodaeth am Ddiwrnodau a Chau Tymor.

Calendar - Click me to see the Calendar information.Cliciwch fi i weld y wybodaeth Calendr.

Clubs/Clybiau

Monday – Computer Club with Mr Toye

Tuesday– DreamTeam Football, Dance

Wednesday – Gardening Club, Netball

Thursday– P.A Club

Friday – Digital Leaders, Sports Club (Neil)

Eco club, Lego Club, School Council and ICT club run during every lunchtime.

Dydd Llun - Clwb Cyfrifiaduron gyda Mr Toye

Dydd Mawrth- DreamTeam Pêl-droed, Dawns

Dydd Mercher - Clwb Garddio, Pêl-rwyd

Dydd Iau - Clwb P.A

Dydd Gwener - Arweinwyr Digidol, Clwb Chwaraeon (Neil)

Clwb Eco, Clwb Lego, Cyngor Ysgol a chlwb TGCh yn cael ei redeg yn ystod pob cinio.

Hendredenny Primary School

Groeswen Drive,

Caerphilly,

CF83 2BL

Telephone: 029 20852520

Email : hddpa@caerphilly.gov.uk

..........

Ysgol Gynradd Hendredenny

Groeswen Drive,

Caerffili,

CF83 2BL

Ffôn: 029 20852520

E-bost: hddpa@caerphilly.gov.uk