Useful Information

Gwybodaeth Ddenfnyddiol

School Prospectus 2018 final (1).docx

School Prospectus

Prosbectws yr Ysgol

Hendredenny Park Primary School ESTYN Report.pdf

ESTYN Inspection Report

Adroddiad Arolygu ESTYN

Science Principles.jpg

Science Principles

Egwyddorion Gwyddoniaeth

Safeguarding - Click me to go to the Safeguarding Information page of this website. Clicwch fi i fynd i dudalen Gwbodaeth Diogelu y wefan hon.

School Lunch Menu - Click me to look at the School Dinner menu. Cliciwch fi i edrych ar y ddewislen Cinio Ysgol.

Documents for Parents - Click me to go to the Documents for Parents page of this website. Cliciwch fi i fynd i dudalen Dogfennau i Rieni o'r hon.

Term Dates and Closures - Click me to see the Term Dates and Closures information. Cliciwch fi i weld y wybodaeth am Ddiwrnodau a Chau Tymor.

Calendar - Click me to see the Calendar information.Cliciwch fi i weld y wybodaeth Calendr.

Clubs/Clybiau

Monday – On-line Safety Group

Tuesday– DreamTeam Football, Dance

Wednesday – Gardening Club, Netball

Thursday– P.A Club

Friday – Digital Leaders, Sports Club (Neil)

Eco club, Lego Club, School Council and ICT club run during every lunchtime.

Dydd Llun - Grŵp Diogelwch Ar-lein

Dydd Mawrth- DreamTeam Pêl-droed, Dawns

Dydd Mercher - Clwb Garddio, Pêl-rwyd

Dydd Iau - Clwb P.A

Dydd Gwener - Arweinwyr Digidol, Clwb Chwaraeon (Neil)

Clwb Eco, Clwb Lego, Cyngor Ysgol a chlwb TGCh yn cael ei redeg yn ystod pob cinio.

Hendredenny Primary School

Groeswen Drive,

Caerphilly,

CF83 2BL

Telephone: 029 20852520

Email : hddpa@caerphilly.gov.uk

..........

Ysgol Gynradd Hendredenny

Groeswen Drive,

Caerffili,

CF83 2BL

Ffôn: 029 20852520

E-bost: hddpa@caerphilly.gov.uk