About us

Amdanom ni

Hendredenny Park Primary School is a school where pupils, staff and parents/carers enjoy working and learning together. We are proud of the happy, caring learning environment that we achieve at Hendredenny Park Primary School.

If you are considering our school please view or download our school prospectus which contains admissions, our curriculum and classes.

If you are a parent or a carer of a pupil at our school please visit our news and diary dates section, our information for parents section or our newsletters to find out what we are doing this school year along with how we are performing as a school.

Croeso i wefan ysgol gynradd Hendredenny Parc. Rydym yn gobeithio y gallwch ganfod holl wybodaeth y mae angen ichi yma ac y mae’n helpu chi i gael dealltwriaeth o waith a bywyd ein hysgol ac i werthfawrogi y cyfleoedd cyffrous ar gael i blant yn ein gofal. Ysgol gynradd Hendredenny Parc yn ysgol lle mae disgyblion, staff a rhieni yn mwynhau gweithio a dysgu gyda’n gilydd. Yr ydym yn falch o’r amgylchedd Dysgu hapus, gofalgar a gawn yn ysgol gynradd Hendredenny Parc.

Os ydych yn ystyried ein barn os gwelwch yn dda ysgol neu lawrlwytho ein prosbectws ysgol sy’n cynnwys manylion am nifer y derbyniadau, ein cwricwlwm a dosbarthiadau. Os ydych yn rhiant neu ofalwr disgybl yn ein hysgol, ewch i adran dyddiadau ein newyddion a dyddiadur, ein gwybodaeth ar gyfer adran rhieni neu ein cylchlythyrau i ddarganfod beth yr ydym yn ei wneud y flwyddyn ysgol hon ynghyd â sut rydym yn perfformio fel ysgol.