Garth Olwg

Yr Ysgol Ganol


Mae’n bleser cael eich croesawu i dudalen Yr Ysgol Ganol. Mae blynyddoedd 5-8 yn rhan allweddol o siwrne addysgiadol disgybl ac rydym ni yn yr Ysgol Ganol yn hyderus y bydd cyfle i bob disgybl wneud cynnydd a chyflawni eu potensial.

It’s a pleasure to welcome you to our Middle School page. Years 5-8 is a critical phase in the educational journey of any pupil and we’re confident that all pupils in the Middle School will have the opportunity to progress and fulfill their potential.

Bwletin / Bulletin 28/10/2022


Bwletin 18.11.2022 Cymraeg.pdf
Bwletin Tachwedd 18.11.2022 Saesneg.pdf

Dyddiadau pwysig / Important dates

18/11/2022 - Diwrnod Gwisg Anffurfiol. Talu £1 at elusen Plant Mewn Angen.

25/11/2022- Dathlu ac yn gwylio gem Cymru yng Nghwpan y Byd yn erbyn Iran. Gwysgo coch a chyfrannu £1 y pen neu’r teulu i fynd at elusennau, achosion da a disgyblion y mae’r ysgol yn eu cefnogi.

09/12/2022- Diwrnod Hyfforddiant Staff

23/12/2022 - Diwrnod HMS

26/12/2022 - 06/01/2023 - Gwyliau Nadolig.

16-18/01/2023 - Taith i Langrannog i Flwyddyn 8 / Llangrannog Trip - Year 8

17/02/2023 - Eisteddfod Ysgol.

20 - 25/02/2023 - Hanner Tymor.

Amserlen Allgyrsiol

Gartholwg - Spring Term Timetable (C) (AutoRecovered).pdf
Bwletin 2 - Yr Ysgol Ganol.pdf
Bwletin 2 - Middle School.pdf

Am fwy o wybodaeth neu gymorth ychwanegol, cysylltwch â:

For more information or further guidance, please contact:

Pennaeth yr Ysgol Ganol:

Mrs Rachel Llwyd

rachel.llwyd@gartholwg.cymru

01443 570063

Dirprwy Pennaeth yr Ysgol Ganol (Dros dro o fis Medi 2022/ Acting Deputy from September 2022)

Miss Elin Jones : elin.jones@gartholwg.cymru

01443 570058

Dirprwy Pennaeth yr Ysgol Ganol: (Ar gyfnod Mamolaeth o Hydref 2022 / On Maternity leave from October 2022)

Mrs Yazmin Bradberry : yazmin.bradberry@gartholwg.cymru

01443 570058

Anogwr Dysgu a lles / Aspirations and Achievements coach:

Miss Jenna Hart: jenna.hart@gartholwg.cymru