Garth Olwg

Yr Ysgol Ganol


Mae’n bleser cael eich croesawu i dudalen Yr Ysgol Ganol. Mae blynyddoedd 5-8 yn rhan allweddol o siwrne addysgiadol disgybl ac rydym ni yn yr Ysgol Ganol yn hyderus y bydd cyfle i bob disgybl wneud cynnydd a chyflawni eu potensial.

It’s a pleasure to welcome you to our Middle School page. Years 5-8 is a critical phase in the educational journey of any pupil and we’re confident that all pupils in the Middle School will have the opportunity to progress and fulfill their potential.

NOSWEITHIAU RHIENI YR YSGOL GANOL - Trwy School Cloud


Blwyddyn 8 - 25/03/21

Noson les Blwyddyn 5 a 6 - 29/4/21

Blwyddyn 7 - TBC

Am fwy o wybodaeth neu gymorth ychwanegol, cysylltwch â:

For more information or further guidance, please contact:

Pennaeth yr Ysgol Ganol:

Mrs Rachel Llwyd

rachel.llwyd@gartholwg.cymru

01443 570063

Dirprwy Pennaeth yr Ysgol Ganol:

Mrs Yazmin Bradberry : yazmin.bradberry@gartholwg.cymru

01443 570058

Anogwr Dysgu a lles / Aspirations and Achievements coach:

Miss Amy Jordan: amy.jordan@gartholwg.cymru

Dyddiad i'r dyddiadur / Date for the diary :


DYDDIAD DYCHWELYD AR OL PASG/ RETURN DATE AFTER EASTER - 6/4/21

DIWRNOD HMS / INSET DAY - 25/6/21

Cynllun Croeso Nôl Medi 2020

Welcome back plan September 2020

Medi.pdf
September.pdf

Calendr / Calendar (I ddod/To come)