Ffederasiwn Carwe Gwynfryn Ponthenri Federation

Law yn Llaw y Daw Llwyddiant


Manylion cyswllt / Contact details

Mrs Rhian Evans - Pennaeth/ Headteacher rhian.evans@ponthenri.ysgolccc.cymru

Mrs Carrie Rees - Pennaeth Cynorthwyol Assistant Headteacher - 01269 860 565 - carrie.rees@carwe.ysgolccc.cymru

Miss Wendy Evans - Pennaeth Cynorthwyol Assistant Headteacher - 01269 860 665 - wendy.evans@gwynfryn.ysgolccc.cymru

Mr Aron Davies- Pennaeth Cynorthwyol Ponthenri Assistant Headteacher - 01269 860 632 - aron.davies@ponthenri.ysgolccc.cymru

Admin - admincgp@ponthenri.ysgolccc.cymru

Carwe

Gwynfryn

Ponthenri