Ysgol Bro Pedr School


Gwefan Bl 1 & 2

Year 1 & 2 Website

Tymor Yr Hydref 2022

Autumn Term 2022Thema: Byd Bach, Byd Mawr

Theme: Small World, Big World


Mae 4 dosbarth yn yr adran

There are 4 classes in the department

1 Teifi

1 Dewi


2 Aeron


2 DwynwenGwybodaeth Defnyddiol

Useful Information


Amserlen Ymarfer Corff / Dawns

Dancing / PE Sessions Timetable

Cofiwch wisgo esgidiau addas / Please wear suitable footwear

Dosbarth 1 Teifi

W1

Dydd Mawrth / Tuesday

Addysg Gorfforol / P.E.


W2

Dydd Llun / Monday - Dawns / Dance

Dydd Mawrth -
Addysg Gorfforol / P.E.

Dosbarth 1 Dewi

W1

Dydd Llun / Monday - Dawns / Dance

Dydd Mawrth / Tuesday -
Addysg Gorfforol / P.E.

W2

Dydd Mawrth / Tuesday -
Addysg Gorfforol / P.E.


Dosbarth 2 Aeron

W1

Dydd Mercher / Wednesday -

Addysg Gorfforol / P.E.

Dydd Gwener / Friday -
Nofio / Swimming

W2

Dydd Llun / Monday - Dawns / Dance

Dydd Iau / Thursday -

Addysg Gorfforol / P.E.


Dosbarth 2 Dwynwen

W1

Dydd Llun / Monday - Dawns / Dance

Dydd Iau / Thursday - Addysg Gorfforol / P.E.

W2

Dydd Mercher / Wednesday -

Addysg Gorfforol / P.E.

Dydd Gwener / Friday -
Nofio / Swimming


Cwricwlwm i Gymru / Curriculum for Wales

Y 4 diben - Cwricwlwm i Gymru. / The 4 purposes - Curriculum for Wales.

Mae'r pedwar diben yn sail i’r holl waith o gynllunio a datblygu Cwricwlwm i Gymru 2022.

The four purposes guide the whole design and development of Curriculum for Wales 2022.

Rwy'n anelu i fod yn ddysgwr... / I am aiming to be a learner who is ...

A Fo Ben Bid Bont

Arwyddair yr ysgol allan o stori hynafol BENDIGEIDFRAN y Cawr o straeon y Mabinogi.

The school motto from the ancient story of BENDIGEIDFRAN the Giant from the Mabinogi collection.