-Croeso i CHWECHED DOSBARTH Digidol Bro Edern-

Ar y dudalen hon gallwch ddod o hyd i adnoddau digidol niferus ar gyfer eich amser yn y Chweched

gwefan pontio 11-12

Cliciwch i gael mynediad at eich dosbarthiadau pontio.

Mae'r codau dosbarth ar gael ar gyfer bob pwnc, gyda thasgau a gweithgareddau i'ch helpu chi baratoi ar gyfer Blwyddyn 12 yma ym Mro Edern.

CYSYLLTIADAU defnyddiol

Office 365 am ddim

Office ar gyfer Windows:

Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, OneNote, Outlook a Skype for Business

Office ar gyfer Mac:

Word, Excel, PowerPoint, OneNote ac Outlook


Gwefan Iechyd a Lles

Mae pawb yn mwynhau ymarfer mewn ffyrdd gwahanol, felly dewiswch beth sydd yn addas ar eich cyfer chi, ond cofiwch hefyd drïo ymarferion newydd.

DYMA wefan AR GYFER PAWB yn eich teulu!

Cliciwch y llun i agor gwefan Iechyd a Lles Bro Edern sy'n cynnwys sawl syniad gwahanol am sut i ymarfer eich corff.

Teimlo’n bryderus? Angen gwybodaeth? Eisiau cyngor?

Ydych chi'n poeni am y sefyllfa ar hyn o bryd? Mae digonedd o gymorth cyfrinachol ar gael. Cliciwch fan hyn am fwy o wybodaeth


ASTUDIO YN Y CHWECHED

Mae llawer o gyngor ar gael gan wahanol bobl ar YouTube ynglŷn ag astudio yn y Chweched. Gwyliwch y fideos hyn er mwyn cael syniad o'r hyn sydd o'ch blaenau wrth astudio yn y Chweched.

LLWYDDO YN Y 6ED

TREFNU EICH HUNAN

profiadau YN Y 6ED

TOP TIPS AR GYFER Y 6ED

Mwy o tips chweched

10 tip pwysig am y 6ed

y pethau bychain

Paratoi ar gyfer y 6ed

y map meddwl perffaith

yr haf cyn y chweched

PRODUCTIVE STUDY

Dyma fideo am sut i fod yn gynhyrchiol ac yn weithgar yn ystod y lockdown. Mae'n anodd!