#beerseonfire

Onze plannen:

In 2023 is het zover, Beerse - Vlimmeren kan dan al 150 jaar rekenen op een vrijwillige brandweer. 

150 jaar van traditie en inzet voor mens en dier, dit willen we graag vieren!

Als het even kan, graag met jullie er bij!

We voorzien tijdens dit jubileumjaar enkele feestelijke activiteiten over het jaar verspreid.

Bekijk alle activiteiten in onze agenda. 

Onze historiek...

Reeds in 1823 bestond er een brandreglement in Beerse. In die tijd werd er vooral gerekend

op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van iedereen bij het bestrijden van een brand,

getuige enkele artikels uit het toenmalige brandreglement:

In de gemeenteraad van 5 augustus 1870 werd er eindelijk beslist om over te gaan tot een zekere professionalisering,

door “den aankoop van een brandspuit met toebehoren”. Al snel leidde dit ook tot de zoektocht naar “pompiers’.

In 1873 werd het formeel volgens de notulen van de gemeenteraad: Beerse kende een eigen brandweerkorps!

In de afgelopen 150 jaar is er veel gebeurd en veranderd, qua type interventies, qua interventiekledij en -middelen.

Eén aspect is echter nog niet veranderd, nl. het vrijwillig karakter van ons korps, iets waar we zeer trots op zijn!

Reeds in het begin was er sprake van het ‘pompierkorps’ dat bestond uit vrijwilligers die zich voor het algemeen

welzijn inzetten om ‘den persoon en den eigendom hunnen medeburgers te redden’.

Nog een traditie die we graag in ere houden is het vieren van ons aantal jaren bestaan. Zo vonden er reeds

verschillende grote ‘pompiersfeesten’ plaats waarbij de lokale bevolking en naburige gemeenten steeds nauw

betrokken werden.


Wij zien dit niet anders in het feestjaar 2023, waar we

graag samen met jullie ons 150 jarig bestaan willen

vieren.

Met dank aan HVZ Taxandria, Gemeente Beerse, Ambulancedienst Beerse VZW