Herbert Vissers eXplore

▷ Start 5 september ▷ 16 oktober informatie-avond

Een flinke groep van 55 leerlingen met een vmbo-kader- tot en met gymnasiumadvies neemt deel aan de nieuwe ‘HVX-klas’ die in september 2018 van start gaat op het Herbert Vissers College. In deze klas wordt gewerkt met een nieuwe onderwijsmethode die uitgaat van persoonlijke groei en de leerlingen aan het stuur zet van hun eigen ontwikkeling. De leerlingen werken met hulp van hun docenten aan hun persoonlijke leerroute en uitdagende projecten. Dat doen zij zonder lesrooster, zonder cijfers en zonder bel die elke vijftig minuten gaat.

Door de efficiënte indeling van de leertijd kunnen leerlingen uitstromen met een diploma op een zo hoog mogelijk niveau. Samenwerken en saamhorigheid staan centraal. De dag wordt gezamenlijk gestart en geëindigd en tussendoor is er een gezamenlijke lunch. De leerlingen kunnen hun dag zodanig organiseren dat ze thuis niet of nauwelijks huiswerk hoeven te maken.

Kennismaken?

Wil je meer te weten komen over HVX, check dan:

Heb je nog vragen of wil je graag een kennismakingsgesprek, dan kun je altijd even contact met ons opnemen via ons reactieformulier of bellen met onze school (telefoon 0252 661599).

In schooljaar 2018-2019 organiseren we weer interessante kennismakingsevenementen voor groep 8-leerlingen en hun ouders:

  • 16 oktober: informatieavond voor ouders en groep 8-leerlingen
  • 9, 23, 30 januari en 13 februari: meeloopmiddagen voor groep 8-leerlingen
  • 21 januari: informatieavond voor ouders en groep 8-leerlingen
  • 25 januari: open dag voor leerlingen uit groep 7 en 8 met hun ouders

HVX = Herbert Vissers eXplore

‘HVX staat voor Herbert Vissers eXplore’, zegt Annelien Jonkman, één van de initiatiefnemers van deze nieuwe klas. ‘We willen onze leerlingen graag zo goed mogelijk voorbereiden op de samenleving en hun toekomst. Daar is “learning power” voor nodig: doorzettingsvermogen hebben, goede strategieën kunnen kiezen en zelfredzaam zijn.’ Anna Klerk, ook initiatiefnemer, vult aan: ‘Dan weten onze leerlingen wat ze moeten doen als ze zelf niet weten wat ze moeten doen. Maar we werken ook aan “social power”: interesse in elkaar hebben, met elkaar leren praten zodat je écht kunt samenwerken en elkaars talenten kunt benutten.’

Twee jaar voorbereiding

Voordat de HVX-klas van start zal gaan in september 2018, is er ruim twee jaar gewerkt aan dit concept. ‘Toen de initiatiefgroep hun idee in oktober 2016 presenteerde aan de schoolleiding, waren we enthousiast’, aldus Uldrik Speerstra, rector van het HVC. ‘We hebben samen opgetrokken met deze groep bevlogen mensen om de ideeën werkelijkheid te laten worden. Het personeel heeft meegedacht, er is een ouderavond geweest waarop we het idee “gepitcht” hebben, we hebben het concept organisatorisch en financieel doorgewerkt en een uitvoerig medezeggenschapstraject doorlopen. Ik ben trots op onze school dat we dit met elkaar aandurven. Het past naadloos binnen onze missie: zoveel mogelijk maatwerk bieden aan de leerling en daarbij onze schaalgrootte benutten. Dit kan alleen maar omdat we een brede school zijn.’

‘Het afgelopen schooljaar hebben we gebruikt om de HVX-klas goed in de steigers te zetten’, vertelt Evert-Jan Oppelaar, mede-initiatiefnemer en coördinator. ‘We hebben onder andere een digitaal platform uitgezocht waarmee onze leerlingen zelf hun leerproces in kaart kunnen brengen. Verder stellen we samen met deskundige collega’s het curriculum vast en geven we vorm en inhoud aan de projecten.’ Jorick Boll, de vierde initiatiefnemer, vult aan: ‘Dat is een hele puzzel, vooral omdat we het van de grond af aan opnieuw vormgeven: zowel de leerinhoud als de werkvormen. Bij alles stellen we ons de vraag hoe we de leerlingen het beste kunnen bedienen en uitdagen.’

Nieuwsgierig geworden?

Via onderstaande link kunt u aangeven op de hoogte gehouden te willen worden over HVX. Via dezelfde link kunt u ons daarnaast elke vraag stellen die in u opkomt over HVX. Check wel even van tevoren de veelgestelde vragen en antwoorden.

Over de initiatiefnemers

Annelien Jonkman (56) is docent wiskunde. Ze werkte onder andere als programmamaker voor Endemol en woonde een aantal jaar in Berlijn voordat ze negen jaar geleden het onderwijs instapte. In verschillende werkgroepen en denktanks werkte ze ruim tien jaar aan de ideologie achter de HVX-klas.

Evert-Jan Oppelaar (34) is docent informatica en nieuwe media. Hij studeerde multimedia en cultuur aan de Vrije Universiteit. Na enkele jaren in het bedrijfsleven gewerkt te hebben als consultant koos hij voor het onderwijs. Voor de HVX-klas werkte hij aan verschillende innovatieve projecten op het HVC en werd hij in 2015 verkozen tot onderwijspionier van het jaar.

Jorick Boll (29) is docent aardrijkskunde. Hij is sinds zijn bezoek aan diverse scholen (o.a. in Finland) in een stroomversnelling terecht gekomen van onderwijsvernieuwing. Leren vanuit de eigen nieuwsgierigheid en interesse zijn voor hem belangrijke onderdelen van goed onderwijs. Hij werkt al enkele jaren zonder commerciële lesmethode.

Anna Klerk (25) is docent godsdienst en nieuwe media. Naast haar werk op het HVC doet ze een master ‘religious studies’ aan de Vrije Universiteit met de focus op ‘leadership’. Ze heeft uitgebreide ervaring met les- en curriculumontwerp en voert als docent-onderzoeker met behulp van het Kohnstamminstituut onderzoek uit op het HVC naar zelfsturing bij leerlingen.

Over het Herbert Vissers College

Het Herbert Vissers College is een christelijke scholengemeenschap voor vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium. Als enige school in Nieuw-Vennep hebben we ons tot doel gesteld maatwerk te leveren aan onze leerlingen. Vrijwel iedereen kan bij ons op school terecht en wordt uitgedaagd zich optimaal te ontwikkelen. Hierbij schuwen we de innovatie niet en hechten we veel waarde aan een warm, veilig en gestructureerd schoolklimaat. We werken met een team van gemotiveerde professionals die de ruimte krijgt om zich te professionaliseren en nieuwe ideeën te realiseren.