Welkom bij stichting Hulp aan Congo

Hallo bezoeker, fijn u hier te zien in 2020!

Hartelijk dank voor uw (financiële) steun afgelopen jaar.

We hebben samen met onze Congolese broeders en zusters

mooie resultaten kunnen neerzetten in 2019!!


Wat u moet weten over onze stichting:

De stichting is genaamd: Stichting Hulp aan Congo (HaC).

Op 2 juli 2010 is stichting HaC officieel in het leven geroepen.

Zij is gevestigd te Krimpen aan den lJssel en is opgericht voor onbepaalde tijd.

Als doel hebben wij het verlenen van hulp bij de gewenste ontwikkelingen van landbouw, onderwijs, gezondheidszorg en andere voorzieningen voor de plaatselijke bevolking van dorpen en/of stadswijken in Congo.

Wij trachten dit doel onder meer te bereiken door:

1. het organiseren van kleine netwerken in dorpen en/of stadswijken van betrouwbare personen die verantwoordelijkheid nemen voor het opzetten en begeleiden van activiteiten die uitgevoerd worden door leden van de plaatselijke bevolking;

2. het verlenen van steun bij het opleiden en bekwaam maken van de plaatselijke bevolking om beter toegerust te kunnen zorg dragen voor de voedselvoorziening, handel, nijverheid, onderwijs en gezondheidszorg;

3. het verwerven van financiële middelen voor steun aan kleinschalige landbouwprojecten, aankoop van medicijnen en bouw van scholen, hospitaaltjes, werkplaatsen enzovoorts. De werkzaamheden worden uitsluitend verricht door plaatselijke bewoners.

4. het op langere termijn stimuleren van goede contacten tussen mensen die ter plaatse werken in de uitvoering van de projecten en goed opgeleide mensen in Nederland.

Lees hier verder wie wij zijn.....


Hieronder vermelden we kort enkele recente acties. Het volledige overzicht vindt u hier.

Publicatiedatum: 11/2019
media4 Kinshasa met 4de lokaal begonnen.wmv
<--De renovatie van 3 v/d 6 schoollokalen is voltooid! Er word goed werk verricht!


Klik hier voor een het fotoverslag


Publicatiedatum: 07/2019

Justin heeft nieuw fotomateriaal ontvangen van de 'l Ordre!

Klik hier voor de meest actuele foto's van het in gebruikname van het bijbelleslokaal! (mei 2019)Klik hier voor de meest actuele foto's van het zetten van het dak van het 4e klaslokaal! (juli 2019)
Publicatiedatum: 11/2018

Ook hebben we recent hulp geboden aan het 'nieuwe' Cultureel Centrum! Deze kavel en dit gebouw zijn, zoals u weet, dankzij een erfenis aan Justin ter beschikking gekomen van onze Congolese partnerstichting de Fondation Aide au Congo, kortweg genoemd de l’Ordre (zie hieronder de foto van de bestuursleden).

We zijn blij u te kunnen berichten dat de l’Ordre het Cultureel Centrum bijna klaar heeft. Het zal volop gebruikt worden/is al in gebruik als:

- Bijbelleslokaal

- Computerlokaal

- Naailokaal

Tot nu toe hebben we vele kleine en grote projecten mogen verwezenlijken! Op deze manier kunnen wij onze taak om voor onze naaste te zorgen uitdragen.

Bidt u met ons mee dat onze hulp voortgang zal hebben? En wilt u dit werk om jongeren in Congo een stevigere basis in een christelijke levenshouding mee te geven steunen met een gift of, nog mooier, door donateur te worden? Dat is geen druppel op een gloeiende plaat maar zaad in vruchtbare grond!

Geef uw gift op bankrekeningnummer NL83RABO 0158 5706 69, t.n.v. stichting HaC te Krimpen aan den IJssel.

Kijk hier voor de meest actuele stand van zaken.

Wat er al gerealiseerd is...

Waar we NU mee bezig zijn:

  • Het finetunen van het Bijbelstudielokaal ín het Cultureel Centrum.
  • Het kijken naar de mogelijkheid het naailokaal en het computerlokaal in het Cultureel Centrum naar elders te verplaatsen zodat er meer ruimte komt voor de drukbezochte bijbelstudie avonden.
  • Mede dankzij een enorme gift van €3.000 hebben we de eerste 4 nieuwe schoollokalen op de middelbare school in Kinshasa in gebruik kunnen nemen. Waarvoor dank! Voor het 5e en 6e lokaal is dit jaar een bedrag van +/- €4.500,- begroot. Samen met Congolezen in Kinshasa zijn we nu bezig deze plannen te realiseren!
  • Verder ondersteunen we nog steeds de medische hulppost en de school in Maluku.