การให้บริการครือข่ายไร้สาย

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

โครงการอินเทอร์เน็ตไร้สาย โรงเรียนห้วยกรดวิทยา @Huaikrot เปิดให้บริการแก่ครู นักเรียน และบุคลากร ของโรงเรียน ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและ อุปกรณ์ไร้สาย และมีการจัดเก็บข้อมูลตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

การใช้บริการ @Huaikrot

สำหรับครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายไร้สายและอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยโดยมีการเข้ารหัสสัญญาณ ต้องลงทะเบียนที่อยู่ประจำอุปกรณ์ก่อน จากนั้นตั้งค่าเพิ่มเติมบนอุปกรณ์ การเข้าสู่ระบบจะทำเพียงครั้งแรกครั้งเดียวหลังจากนั้นอุปกรณ์จะจดจำการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเมื่อยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณ และสามารถลงทะเบียนอุปกรณ์เพื่อใช้งานได้สูงสุด 5 อุปกรณ์ อ่านวิธีการลงทะเบียนอุปกรณ์และตั้งค่าบนอุปกรณ์ได้ที่ http://gg.gg/macwat

การเข้าสู่ระบบ

พื้นที่ให้บริการ