22 กรกฏาคม 2563

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

ณ โรงเรียนหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข่าวในพระราชสำนัก..mp4

ข่าวในพระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก.mp4

ข่าวในพระราชสำนัก