เดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่

เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้และรณรงค์การไม่สูบบุหรี่

สมัครออนไลน์ แจ้งชำระค่าสมัครภายใน

วันที่ 28 สิงหาคม 2561

ปิดระบบการยืนยัน 24.00 น.

สมัครด้วยตนเอง

ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561 ในเวลา 9.00-16.00 น.

และ วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00-19.00 น. ณ อาคารสุราษฎร์ธานี (อาคาร 3 ชั้นล่าง)

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 03.00 - 05.00น. ณ อาคารสุราษฎร์ธานี (อาคาร 3 ชั้นล่าง)

การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน

ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 13 รุ่น ดังนี้

การแข่งขันวิ่งฟันรัน

ระยะทาง 4 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 13 รุ่น ดังนี้

ค่าสมัครในการเข้าร่วมแข่งขัน

Mini marathon ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร บุคคลทั่วไป คนละ 300 บาท(พร้อมเสื้อ 1 ตัว)

นักเรียน/ นักศึกษา (ไม่มีเสื้อ) คนละ 100 บาท

Funrun ระยะทาง 4 กิโลเมตร (บุคคลทั่วไป คนละ 250 บาท(พร้อมเสื้อ 1 ตัว)

นักเรียน/ นักศึกษา (ไม่มีเสื้อ) คนละ 100 บาท


การรับเสื้อและเลขประจำตัวนักวิ่ง (BIB number)

วันที่ 10 -14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 17.00น. ติดต่อรับที่ อาคารคณะบริหารธุรกิจ (อาคาร10)

วันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา09.00-19.00น. ติดต่อรับที่อาคารสุราษฎร์ธานี (อาคาร3)

การรับเสื้อและ bib number ทางไปรษณีย์ รอแจ้งหมายเลขพัสดุ EMS

ผ่านwebsite :: www.hu.ac.th หรือ หน้าเพจ facebook :: เดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่

หลักฐานการรับ

สลิปการโอนเงิน หรือใบเสร็จการชำระเงิน และบัตรประชาชน

แบบเสื้อ

แบบเหรียญ

เส้นทางและสถานที่จัดการแข่งขัน


สถานที่จัดการแข่งขัน:

ณ บริเวณลานหน้าอาคารยูพลาซ่า (U- PLAZA) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

จุดปล่อยตัว(เริ่มต้น)/จุดสิ้นสุดการแข่งขัน(เส้นชัย):

ณ บริเวณลานหน้าอาคารยูพลาซ่า (U- PLAZA) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

เส้นทางวิ่ง:

- ฟันรัน เส้นทางถนนสายเอเชีย พัทลุง-ปัตตานี เลี้ยวขวาหน้ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่

วิ่งตรงไปถึงจุดกลับตัวที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 1255 บ้านหน้าควนลัง ต.ควนลัง

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และวิ่งกลับเส้นทางเดิม จนถึงหน้าอาคารยูพลาซ่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

- มินิมาราธอน เส้นทางถนนสายเอเชีย พัทลุง-ปัตตานี เลี้ยวขวาหน้ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่

วิ่งเข้าถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 2029 เทศบาลเมืองควนลัง ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จุดกลับบริเวณหน้าโรงแรม พีเอส ศรีภู หาดใหญ่ และวิ่งกลับเส้นทางเดิม จนถึงหน้าอาคารยูพลาซ่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

กำหนดการแข่งขัน วัน/เวลา

04.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน ลานหน้าอาคาร 3 (สุราษฏร์ธานี) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

05.10 น. - พิธีถวายพระพร

- ประธานจัดงานกล่าวรายงาน

- ประธานกล่าวเปิดโครงการ

05.45 น. ประธานปล่อยตัวประเภทมินิมาราธอน

06.00 น. ประธานปล่อยตัวประเภทฟันรัน

08.00 น. พิธีมอบถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล ปิดโครงการ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โทร. 0-7420-0300 ต่อ 617, 620

อ.สุพรรณี หมาดยุโส๊ะ โทร. 089-2997036

ผศ.นุกูล ชิ้นฟัก โทร. 081-4315815