Project Bidprentjes

Onze kring beschikt over een grote verzameling bidprentjes. Deze zullen t.z.t. allemaal gepubliceerd worden op deze site. Onlangs is een aanvang gemaakt met het scannen van de bidprentjes.

Wij zoeken nog enkele geïnteresseerden die willen meehelpen om onze collectie te digitaliseren. Dit kan gewoon vanuit thuis. U hoeft alleen te beschikken over een PC en (eventueel) een all-in-one-printer (met ingebouwde scanner).

Mocht u geïnteresseerd zijn om aan dit project mee te werken, kunt u dit aangeven aan Evert Lavrijsen via info@hskdeachtzaligheden.nl


Vanwege de nieuwe privacywet staan de bidprentjes tot nader order niet online.

Wij verwachten binnenkort richtlijnen m.b.t. het online beschikbaar stellen van bidprentjes in het kader van deze nieuwe privacywet.