Kontakt

Kontakt


Medlemsfrågor

mejla admin@hsg.nu


Ekonomiska frågor

mejla admin@hsg.nu eller kontakta Mikael Halldin på telefon 072-235 47 69


Administrativa frågor

exempelvis om hemsida, mejla admin@hsg.nu


Andra frågor om föreningen och vårt arbete

mejla peter.lilius@apoteket.se eller kontakta Peter Lilius (ordförande) på telefon 070-247 70 90

Alternativt

mejla ola.jorgensen@coop.se eller kontakta Ola Jörgensen (vice ordföranden) på telefon 076-765 24 30