Bli medlem

Välkommen som medlem

Enligt våra stadgar gäller följande för att bli medlem

§ 4 Medlemskap

Under förutsättning att sökande eller enhetens position är så att företagets ledning kan påverkas i säkerhetsfrågor, kan den som huvudsakligen arbetar med säkerhetsfrågor och är anställd i kedjeföretag inom detaljhandeln och närstående partihandel väljas som medlem.


Nedan finns en medlemsansökan för nedladdning.

Fyll i denna och skicka in den till admin@hsg.nu för vidarebehandling av styrelsen

Har du frågor om föreningen eller vårt medlemskap så kontakta vår medlemsansvarige patrik.berts@stadium.se