Khách sạn Nha Trang

Khách sạn Pavillon Garden Nha Trang

3 sao

Địa chỉ: 04 Tôn Đản, TP. Nha Trang

Điện thoại: (0258) 3525565

Khách sạn Sunrise Nha Trang

5 sao

Địa chỉ: 12 - 14 Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3820999

Khách sạn Nha Trang Lodge

4 sao

Địa chỉ: 42 Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3521500

Khách sạn Sen Vàng Nha Trang

2 sao

Địa chỉ: 96B4 Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3522988

Khách sạn Thiên Thanh Cerulena

2 sao

Địa chỉ: 32 Phạm Văn Đồng - Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3541667

Khách sạn Nha Trang Palace

4 sao

Địa chỉ: 9 Yersin, Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3563191

Khách sạn VDB Nha Trang

4 sao

Địa chỉ: 50 Phạm Văn Đồng, Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3728728

Khách sạn Souvenir Nha Trang

2 sao

Địa chỉ: 2R Quân Trấn - Hùng Vương, Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3523918 / 3523919

Khách sạn Ruby Nha Trang

3 sao

Địa chỉ: 90-92 Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3529595

Khách sạn Majestic Nha Trang

3 sao

Địa chỉ: 90 - 92 đường Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3524568

Khách sạn Galina Nha Trang

4 sao

Địa chỉ: 5 Hùng Vương, Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3839999

Khách sạn Liberty Center Nha Trang

4 sao

Địa chỉ: 09 Biệt Thự, Nha Trang

Điện thoại: (0258) 3529555

Khách sạn Nha Trang Hills

3 sao

Địa chỉ: 25-26-28 Trần Phú, Nha Trang

Điện thoại: 0258 246 5029

Khách sạn Dendro Nha Trang

3 sao

Địa chỉ: 92 Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3525757 / 3523352

Khách sạn Nhị Phi Nha Trang

3 sao

Địa chỉ: 10 Biệt Thự - Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3524585 / 3524454 / 3524494