Celledeling

Celledeling og bedømmelseskriterier

Hver klasse har en celle i en af de 5 cellegange på FÆNGSLET (find din klasses cellegang nedenfor). I cellen udstiller klassen deres arbejde med fordybelsesområdet.

På messedagen deltager alle klasser i celledeling. En celledeling foregår således: Klassen får besøge af et hold fra en anden klasse i deres celle. De laver en præsentation af deres arbejde med fordybelsesområdet og deres udstilling/udsmykning/installation. De laver også en aktivitet for de besøgende. En celledeling skal vare 10 min.

Efter hver celledeling har de besøgende 2 min. til at vurdere oplevelsen. Der er udarbejdet bedømmelseskriterier, som benyttes til vurderingen. Se dem her. Bedømmelseskriterierne er vejledende for, hvad klassen skal lægge vægt på i deres forberedelse af deres celledeling.

Opdeling i hold til fremvisning og besøg

Fremvisning af egen celle og besøg i andre klassers celler foregår i efter en fast struktureret plan, som skal følges.

Når klassen tilmeldes workshops, inddels de i to hold: FBI og CIA. FBI står for det første modul af celledeling, mens CIA er på workshops. CIA står for det sidste modul af celledeling, mens FBI er på workshops. Hvert modul af celledeling rummer 6 besøg i celler.

FBI og CIA skal inddeles i hold således: FBI 1, FBI 2, CIA 1, CIA 2. Dette skal sikre, at alle elever oplever både at fremvise klassens celle og besøge andre klassers celler.

Plan for besøg i celler

På messedagen besøger hver klasse 6 andre klassers celler. Der er afsat 10 min. til celledeling og derefter 2 min. til vurdering af cellen og skift til ny celle. På hver cellegang er der en fangevogter, som instruerer i besøgene og styrer tiden. De besøgende hold skal blive i den celle, de besøger, indtil fangevogterne kalder til mønstring. På messedagen får klassen udleveret et skema, der viser nøjagtig, hvilke celler, de forskellige hold skal besøge, og i hvilken række følge. Det er selvsagt vigtigt, at alle elever har helt styr på om de er på FBI 1, FBI 2, CIA 1 eller CIA 2.

Under celledelingen skiftes holdene til at holde oplæg i deres celle og besøge andre celler. I programmet for messedagen fremgår det tydeligt, hvornår de forskellige hold skal fremvise og på besøg.

Vi vil gerne opfordre til, at I taler med eleverne om, hvordan de skal agere som værter for celledelingen: Henvende sig til publikum, fortælle om klassens arbejde, være smilende og høflig, virke åben for dialog m.m. Og også tale med eleverne om at være gode besøgende: Fordybe sig i de forskellige udstillinger, lytte, stille spørgsmål, afprøve opgaver, udvise interesse og respekt m.v.

Vurdering af celledeling

På selve messedagen får hver klasse udleveret et vurderingsskema, som de skal benytte til at vurdere de 6 celler, som de skal besøge. Rækkefølgen er skrevet ind i skemaerne, og den skal overholdes. Efter de 6 besøg (om henholdsvis formiddagen og om eftermiddagen) afleveres skemaet til fangevogteren på cellegangen.

Du skal gennemgå skemaet og pointgivningen grundigt med eleverne inden messedagen! Sørg for at der er en ansvarlig fra hvert hold, som står for at notere holdets vurdering. Skemaet her er et eksempel og skal altså ikke medbringes på messedagen.

Til hjemmesiden - Vurdering af celler

Oversigt over klassernes celler

Kommer senere!

Indretning af celler

Klasserne sørger selv for at medbringe det, som skal bruges til indretning af cellen. Det kan fx dreje sig om forlængerledninger, fordelerstik, plancher, lærertyggegummi, lyseffekter og andre genstande. Det er en god idé, at have forberedt så meget som muligt hjemmefra.

Der er trådløs internetadgang på alle cellegange. For en sikkerheds skyld skal eventuelle digitale materialer gemmes på USB og bærbar.

Mandag d. 29. april 2019 indretter klasserne deres celle i tidsrummet kl. 13-15. Vi anbefaler, at der kun deltager en lille gruppe fra hver klasse til indretning af klassens celle. Tjek ind kl. 13-14.30 ved porten ind til FÆNGSLET.

På infomødet d. 11. marts 2019 får alle lærere adgang til at besøge den celle, som klassen er tildelt. Her kan I tage fotos af cellen, måle op og notere vigtige detaljer, som fx stikkontakter, vinduer m.m.

Fotos af celler til inspiration