Onsdag d. 9. august 2017 afviklede Horsens Kommune en læringsdag for lærere og skolepædagoger i kommunen. Omdrejningspunktet for dagen var det 21. århundredes kompetencer og STEAM som en måde at arbejde ind i feltet. Siden her blev til som understøttelse af dagen samt det videre arbejde med indsatsen.

Formålet med dagen var at facilitere en fælles forståelse for, hvilke fordringer det 21. århundredes kompetencer stiller til skoleverdenen og at sætte STEAM i spil som en konkret måde at arbejde med disse fordringer. Samtidig dannede dannede skolernes deltagelse i dagen afsæt for en lokal kontekstualisering af områderne.

Velkommen


Gennem aktiv deltagelse i en række fælles oplæg og workshops kvalificererede deltagerne et medbragt læringsforløb. Dagen havde således en stærk didaktisk toning, hvor fokus blev holdt tæt på praksis for at understøtte størst mulig transferværdi. Ligeledes var det en dag, hvor både teoretiske overvejelser over undervisning i det 21. århundrede og konkrete praksiserfaringer blev bragt i spil på analytisk vis.

Velkommen til Horsens Kommunes ressourcesite for arbejdet med det 21. århundredes kompetencer og STEAM

For information om Horsens Kommunes forståelse af sammenhængen mellem det 21. århundredes kompetencer og STEAM - se dokumentet "21skills og STEAM" under Øvrige ressourcer