เส้นทางวิ่ง FUNRUN

เส้นทางวิ่ง MINI MARATHON

ผู้สมัครสามารถเลือกรุ่นที่จะสมัครได้ตามช่องทางด้านล่าง

จัดจำหน่ายเสื้อที่ระลึก

การชำระเงิน

สถิติงานวิ่ง

สถิติงานวิ่ง 108 ปี