Trenar i Hødd handball

Norges Håndballforbund tilbyr gjennom sine nettsider store mengder fagmateriell innenfor ulike områder. Det produseres også fortløpende nytt stoff, samtidig som gammelt stoff oppdateres og videreutvikles.

For mange trenere, som gjerne ikke har håndballforbundets nettsider helt «under huden», kan imidlertid de ulike fagressursene virke noe uoversiktlig. Hvem er målgruppen og hva passer for meg? Hvor finner jeg konkret stoff som er relevant for akkurat det nivået jeg jobber på?

Treningstider finn du på sida Sport og trening (lenke)

Har du spørsmål om di rolle? Send e-post til sport@hoddhandball.com


Hvordan få med flere minoritetsspråklige i norsk idrett? Denne sidens innhold baserer seg på erfaringer gjort gjennom arbeidet med tilskuddsordningen «Inkludering i idrettslag».

Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.