Spelar i Hødd

Medlemskontingent for 2018

Frå i år nyttar IL Hødd systemet Superinvite for registrering og betaling av medlemskontingenten. Faktura vert tilsendt via e-post.

Alle som deltek i organisert idrett må vere medlem i klubben dei tilhøyrar. Betalingsfrist så snart som råd – og seinast 10. juni.

Medlemskontingenten bidreg blant anna til drifta av klubben. Medlemskontingenten er obligatorisk for alle aktive i klubben og dekkjer bl.a forsikring i Idrettforbundet. Medlemskontingenten dannar også grunnlaget for hovudstønad frå Idrettsforbundet. Dette betyr at klubben får økonomisk støtte frå Idrettsforbundet, beregnet etter antall medlemmer under 25 år som har betalt medlemskontingent. Vi håper difor så mange som mulig registrerer hele familien. De vil sjå at det er svært enkelt å registrere heile familien her på nokre få minutt.

Familiemedlemskap beregnes automatisk, slik at uansett hvor mange personer dere er i familien blir prisen maksimalt 789,- kroner. Dette inkluderer administrasjonsgebyr.

Nytt av året er også at medlemmane sjølve betalar kostnadane ved utsending av kontingenten som eit lite påslag til vedteke kontingent. Vi håpar på forståing for dette.

Kontaktperson Oddmund Davik Otterlei (lenke til e-post)

Medlemskap i Hødd

Treningsavgift i Hødd Handball 2017/18

Senior : 1.300.-

Aldersbestemt J/G 16 : 1000.-

Aldersbestemt J/G 14 : 800.-

Aldersbestemt J/G12 : 700.-

Andre: 500,-

Medlemskap i Hødd

Alle aktive spelarar i Hødd handball må vere medlem i klubben Hødd IL.

Årsmøtet i IL Hødd endra medlemskontigent til kr. 750,00 for familie og at ein kun har ein avgift for medlem. Tidlegare var dette delt i medlem born, vaksen og støttemedlem. Grunna den nye medlemsregistreringa, er det ein fordel med enklast mogleg medlemskontigent.

Familiemedlemskap: 750,-

Medlem : 250,-

Faktura vil bli tilsendt


I tillegg til treningsavgift og medlemskap i Hødd kjem lisens til handballforbundet.

Alt du treng å vite om lisens og forsikring finn du på desse nettsidene - Lisens og forsikring (lenke)

Aldersinndeling og lisensbeløp 2017-18 finn du her - Lisensbeløp (lenke)


Nyttig info frå forbundet

På heimesidene til Norges Håndballforbund kan du finne mange nyttige tips - mellom anna om korleis du kan bli ein betre skyttar og halde deg skadefri.

Sjekk også ukas treningstips her


Treningstider i Ulstein Arena

Treningstider Ulsteinhallen

Våre verdiar - handball for alle

Hødd Handball vil gi eit tilbod til alle aldersklasser. Vi ønskjer at handballspelarane våre opplever meistring og glede både under trening og kamp.

For å lese meir om kva vi står for og måten vi tuftar klubben på, kan du lese vår sportsplan her (lenke)

NB! Fungerer ikkje på mobilversjon


Kontaktinfo til trenarar og lagleiarar

(opne lista i rekneark-fane via lenke under)