Sport og trening

Medlemskontingent

IL Hødd nyttar systemet Superinvite for registrering og betaling av medlemskontingenten. Faktura vert tilsendt via e-post.

NB! Dette gjeld medlemskap i IL Hødd - i tillegg kjem treningsavgift til Hødd handball.

Alle som deltek i organisert idrett må vere medlem i klubben dei tilhøyrar.

Medlemskontingenten bidreg blant anna til drifta av klubben. Medlemskontingenten er obligatorisk for alle aktive i klubben og dekkjer bl.a forsikring i Idrettforbundet. Medlemskontingenten dannar også grunnlaget for hovudstønad frå Idrettsforbundet. Dette betyr at klubben får økonomisk støtte frå Idrettsforbundet, beregnet etter antall medlemmer under 25 år som har betalt medlemskontingent. Vi håper difor så mange som mulig registrerer hele familien. De vil sjå at det er svært enkelt å registrere heile familien her på nokre få minutt.

Familiemedlemskap beregnes automatisk, slik at uansett hvor mange personer dere er i familien blir prisen maksimalt 789,- kroner. Dette inkluderer administrasjonsgebyr.

Nytt av året er også at medlemmane sjølve betalar kostnadane ved utsending av kontingenten som eit lite påslag til vedteke kontingent. Vi håpar på forståing for dette.

Kontaktperson Oddmund Davik Otterlei (lenke til e-post)

Les meir om medlemskap, treningsavgift og lisens på sida Spelar i Hødd (lenke)

Les om Superinvite her (lenke til heimeside)

Treningstider i Ulstein Arena

Treningstider Ulsteinhallen

Nyttig info frå forbundet

På heimesidene til Norges Håndballforbund kan du finne mange nyttige tips - mellom anna om korleis du kan bli ein betre skyttar og halde deg skadefri.


Les meir om medlemskap og verdigrunnlag på sida Spelar i Hødd (lenke)