Seksuell trakassering

Seksuell trakassering og overgrep skal ikkje skje i idretten

Seksuelle trakassering er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel veit vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte utan at det vert rapportert, handtert og reagert på.

Norsk idrett har nulltoleranse for alle former for diskriminering og trakassering (Idrettspolitisk dokument IPD 2015-19, side 11). Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlingar.

Les mer på handballforbundet sine nettsider - https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/om-oss/visjon-og-verdier/seksuell-trakassering/