Sekretariat

Dei som skal sitje i sekretariat må skjerpe sansane og sette seg godt inn i oppgavene sine.

På denne sida finn du nyttig informasjon om desse oppgåvene (sida lesast best med pc eller mac).

Nytt for sesongen er registrering av kampane i LIVE-systemet (sjå innføringsvideo under).

Sekretariat_oppgåver

Opplæringsvideo i Handball LIVE

LIVE_opplæringsvideo.webm
live---enkel.pdf
kamprapport_eksempel_utfylling.pdf
kamprapport_blank.pdf