Vào E-Learnning chọn Giáo Viên và bài học quan tâm

CỘNG ĐỒNG GIẢI BÀI TẬP THUÊ

🖊 Bạn có bài tập cần giải ? Hãy đăng lên nhóm🖊 Bạn có kiến thức, muốn giải bài tập vừa luyện vừa kiếm tiền ?
Hướng dẫn: 🗝 Nhấn vào Đăng Bài Tập để gia nhập nhóm FaceBook🗝 Khi bạn muốn trả lời một câu hỏi nào đó được đăng trên nhóm, hãy nhấn vào nút "Đăng Đáp Án"--> Nhập số tiền thưởng bạn muốn --> load bài giải của bạn --> copy link hệ thống tạo cho bạn đăng vào comment bài đăng đó. Khi được mở xem và người xem đánh giá, bạn sẽ được:⭐ 1 SAO : Không nhận được tiền thưởng🌟 3 SAO : Nhận được 50% tiền thưởng🌟 5 SAO: Nhận được 80% tiền thưởng

NGUYÊN HÀM

LUYỆN TẬP