Toimintamalli etäopetuksen järjestämiseksi poikkeustilanteissa Hämeenlinnassa

Infopaketti oppilaiden huoltajille


Etäopetusjärjestelyt tulevat kysymykseen tilanteissa, joissa esim. yksittäinen oppilas on sairastunut tai suurempi opettaja- tai oppilasmäärä ei voi osallistua opetukseen esimerkiksi karanteenin tms. yllättävän tilanteen vuoksi.

Oppilaalla on oikeus opetukseen myös poikkeustilanteessa. Tässä ohjeessa kerrotaan teknisestä näkökulmasta, että miten etäopetus saadaan käynnistettyä tilanteessa, jossa ei ole ollut aikaa valmistautua asiaan ennalta. Tavoitteena on luoda yhteydet, joilla oppilas ja opettaja voivat olla keskenään vuorovaikutuksessa ja oppiminen turvataan mahdollisimman hyvin.

Pedagogisesti tärkeitä asioita huomioon otettaviksi

Mikä on opetuksessa oleellista

 • Etäopetuksessa keskitytään opettajan määrittelemiin opetussuunnitelman tärkeimpiin sisältöihin.

 • Luetaan ohjeet ja aikataulut.

 • Minkä verran itseopiskelua ja paljonko etäopetusta?

  • Ei pelkästään itseopiskelua.

  • Etäopetuksella saa tukea ja mahdollisuuden kysyä koulutehtäviin liittyvistä asioista.

Oppilaiden ikä

 • Pienemmillä oppilailla mahdollinen huoltajan/aikuisen apu on tärkeä.

 • Isommilta oppilailta lupa vaatia enemmän - eli esim. myös etäopetus ja itsenäinen työskentely opettajan ohjeiden mukaan.

 • Ikä pelkästään ei määrittele, vaan se mitä oppilasryhmät ovat tottuneet tekemään.

Onko oppilaalla yhteydet mahdollistava laite kotona ?

 • Älypuhelimella pääsee hyvään alkuun.

 • Airo-verkkotyöpöytää voi käyttää millä tahansa internetissä toimivalla päätelaitteella ja verkkoselaimella.

 • Jos tietokonetta tai tablettia ei ole kotona käytettävissä, voi koululta kysyä tilannetta mahdolliseen päätelaitteen lainaamiseen. Mikäli laitteita lainataan koululta, tehdään kirjanpito siitä, että mikä laite on annettu ja kenen käyttöön sekä huomioidaan vastuukysymykset.

  • Etäopetukseen tai mahdollisiin videopuheluihin kuva- ja ääniyhteys.

  • Nettiyhteys, onko? Myös älypuhelimesta sen voi jakaa toiseen laitteeseen yhteyspisteen kautta.

Portaita etäopetuksen käynnistämiseksi


 • Yllättäen alkava etäopetus käynnistetään ja sitä kehitetään askel kerrallaan.

 • Opettajisto etenee heille sekä opetusryhmälle sopivalla vauhdilla ja osaamisen kehittyessä kokeillaan lisää.

 • Käytetään kaikilla oppilailla käytettävissä olevia tunnuksia ja sovelluksia.

 • Keskeisimmät ohjeet jaetaan Wilman kautta ja viestintää voidaan jatkaa verkko-oppimisympäristöissä etäyhteydellä - kuitenkin oppilaiden ikä- ja taitotaso huomioiden.

 • Uskalletaan rohkeasti kokeilla ja testata uutta, jos opetusjärjestelyt kestävät pidempään. Jos tuntuu, että etäyhteydet eivät toimi halutulla tavalla, voidaan väillä palata viestimään Wilmalla.

 • Opettaja valitsee sopivimmat työkalut kullekin opetusryhmälle, koulun ja opetustoimen reunaehtojen puitteissa.


Askeleita kohti verkko-opetusta

 1. Käytettävä alusta: AIRO-verkkotyöpöytä

 • Etäopetuksessa yhteydenpidon vaihtoehtoina toimivat Airossakin toimivat useat eri pilvipalvelut. Näitä ja näiden yksittäisiä sovelluksia voidaan käyttää yhdessä tai erikseen - opettajan kullekin opetusryhmälle linjaamalla tavalla.

 • Käytäntöihin ja niiden eroihin vaikuttaa myös eri koulujen ja ikäryhmien erot pilvipalvelujen soveltamisessa.

 • Keskeisimmät pilvipalvelut opetuskäytössä:

    • Microsoft Office 365 Education

    • Google G Suite For Education

 • Huom! Oppilastunnukset (etunimi.sukunimi@oppilas.hmledu.fi) toimivat myös Microsoft- ja Google-tunnuksina. Omia kuluttajatunnuksia ei tulisi koulutöissä käyttää.

 • Wilman kautta tiedotetaan keskeisimmät tiedotteet, linkit ja ohjeet.

 • Opettajat muodostavat yhteyden oppilaisiin. Jos opettajalla on paljon oppilaita/opetusryhmiä, toimitaan esim. lukujärjestyksen aikataulutuksella.

 • Airon ja sen pilvipalvelujen kautta voidaan tehdä jo täysipainoista etäopetusta, jakaa linkkejä, esittää opettajan laitteelta jne.

a. ) Tavoitteena harjoitella sovelluksen toimintaa ja saada viestintäkanava.

b. ) Toimii tietokoneella, tabletilla ja puhelimella sovelluksella/selaimella.

  • Yksi käyttäjä kerrallaan äänessä. Muilla käyttäjillä mikrofoni mykistettynä.

  • Harjoitellaan pikaviestien käyttöä.

c. ) Liityntäkoodit jaetaan käytettävän palvelun kautta (mahdollista myös esim. Wilman kautta).

  • Liittymislinkki ei vanhene, joten sessioon voi palata ja poistua vapaasti.

  • Pienemmille oppilaille voi pitää yhteyttä vanhempien avustuksella tai välityksellä.

2. Opettaja muodostaa oman verkko-oppimisympäristön

a. ) Airo-työpöydälle voi kirjautua myös omalta päätelaitteelta tai älypuhelimella.

b. ) Airossa käytetään kullakin oppitunnilla opettajan määrittelemää; tilanteeseen soveltuvinta alustaa. Useiden vaihtoehtojen kyseessä ollessa käytetään opetusryhmälle tutuinta ja helpointa alustaa tai niiden yhdistelmiä (esim. Google Classroom, Microsoft Teams tai Moodle).

c. ) Airo-verkkotyöpöydän kautta käytettävien palvelujen avulla opettaja voi helpoiten jakaa oppilailleen materiaalia ja oppilailla on pääsy moniin palveluihin ilman erillistä kirjautumista.

d. ) Airo-verkkotyöpöydän yksittäiset verkkopalvelut toimivat vaihtoehtoisesti myös suoraan ko. palvelun verkkosivuilta. Airo helpottaa kokonaishallintaa ja navigointia, mutta mahdollisissa ongelmatilanteissa esim. yksittäisiin Microsoftin, Googlen tai Wilman palveluihin pääsee myös niiden omilta verkkosivuilta hmledu-tunnuksella kirjautumalla.

e. ) Keskeisimmät toimintaohjeet koteihin toimitetaan Wilmalla.

Hämeenlinnan kaupungin keskeisiä verkko-oppimisalustoja

 • Hämeenlinnan perusopetuksen sähköinen pilvityöpöytä AIRO kokoaa yhteen tarvittavat työvälineet etäopetukseen. Airoon pääsee osoitteesta: airo.hmledu.fi

 • Airon käyttäjätunnukset ovat muotoa:

  • Oppilaat: etunimi.sukunimi@oppilas.hmledu.fi

  • Opettajat: etunimi.sukunimi@hmledu.fi

 • Office 365

  • MS TEAMS -OHJEVIDEO:

https://drive.google.com/file/d/1NtqIZpYSmQkzG6QsVPagIJkWPLwEoVvX/view?usp=sharing

 • Google G Suite

  • GOOGLE CLASSROOM JA HANGOUTS MEET -OHJEVIDEO:

https://drive.google.com/file/d/14R49HHr3M3XV2Wh4JoDA7wsnefQDF4kk/view?usp=sharing

Lisäohjeita