Humanitní DigiCentrum

Na úvod - jak jsme začali?

Na začátku jsme chtěli s budoucími učiteli hovořit na téma, jak je možné přistoupit k výuce dějepisu. Hledali jsme místo, kde by takovou diskuzi bylo možné realizovat. Díky vstřícnosti Filosofické fakulty Ostravské univerzity, která nám poskytla své prostory, jsme našli první odrazový můstek. Následně jsme navázali spolupráci s organizací Elixír do škol, protože nás zaujal důraz na praktickou didaktiku a digitální technologie, které v rámci republikové sítě center organizace rozvíjí. Původní oblast diskuzí jsme postupně rozšířili na širší paletu témat a na Ostravské univerzitě jsme společně založili centrum digitálních technologií - DIGI centrum. Nadále se budeme setkávat nejen s budoucími ale i stávajícími učiteli.

SLEDUJTE SETKÁNÍ VŠECH DIGICENTER V REPUBLICE PROSTŘEDNICTVÍM GOOGLE KALENDÁŘE. Zajímá-li vás využití digitálních technologií v jakémkoliv předmětu tak určitě najdete nějakou vhodnou akci. Spousta akcí se odehrává on-line.

Elixír do škol a DIGI centra - o čem to je?

Začínáme!

Ostravské DIGI centrum je svým způsobem unikátním propojením nejen stávajících ale i budoucích učitelů - dnešních studentů učitelských oborů na Filozofické fakutě Ostravské univerzity.

Posláním organizace Elixír do škol je zkvalitňování výuky digitálních technologií a fyziky na základních a středních školách. Prostřednictvím podpory studentů a učitelů, kteří se setkávají v regionálních centrech kolegiálního vzdělávání Elixíru, vytváříme podmínky pro smysluplné využití digitálních technologií ve výuce. Síť DIGI center kolegiálního vzdělávání sdružuje učitele v rámci celé republiky, kteří se vzájemně inspirují ve využití digitálních technologií. Navíc při návštěvě center učitelé nacházejí metodickou podporu a užitečné tipy pro efektivní učení. Tento typ výuky v žácích probouzí kreativitu, proaktivní přístup k řešení problémů a prokazatelně přispívá k efektivnímu učení. Síťování učitelů je přidanou hodnotou, která vede ke kolegiální motivaci, hledání nových cest jak a co učit a sdílení know-how.

Studenti se učí komplexněji uvažovat o digitálním světě a osvojují si dovednosti, jak se v něm pohybovat a tvořit. Vizí Elixíru do škol je, aby se všechny děti ve škole učily naplno a s radostí.