Avaleht

Lehekülg on mõeldud Haapsalu Kutsehariduskeskuse loodusgiidi eriala õpilastele teemaretke konkursil osalemisel.

Materjali on kokku pannud giidiõpetaja Kaire, fotograafiaõpetaja Aile ja haridustehnoloog Airi.

Teemaretke juhend

Ekskursiooni ettevalmistamise mooduli õppeülesanne on koostada ühepäevane temaatiline retk/ekskursioon.

Retke koha, teema ja liikumisviisi võib ise vabalt valida, kuid see peab sisaldama vähemalt 10 huvipunkti.


Retke tuleb esitleda komisjoni ees ja komisjonile tuleb esitada:

 • kaart, millel on märgitud objektide asukohad ning välja toodud ka nende lühitutvustused ja lisatud ka fotod (võib esitada ka virtuaalselt)

 • slaidiesitlusena marsruudi ja objektide lühitutvustus

 • 5 minuti pikkune giiditekst ühe vabalt valitud objekti kohta marsruudil

Nõuded esitlusele ja kaardile

a) slaidiesitlus (HKHK majandus- ja toitlustusosakonna esitluse põhjale) – 10 min

Esitluses peab kajastuma:

a. retke nimi

b. sihtgrupp

c. läbimise viisid

d. orienteeruv aeg

e. marsruudi lühikirjeldus ja vaatamisväärsused

b) kaart/skeem (1 kahepoolne A4 või ühepoolne lisalehega), kus on:

a. retke pealkiri, autori nimi

b. vaadeldavate objektide asukohad ja nimed/numbrid

c. vastavalt kaardi tähistatud objektidele nende lühikirjeldused ja foto

d. vajadusel muu oluline info

c) ühe objekti kohta giiditekst, mille ette kannate (5 min)

Hinnatakse

   • Marsruudi ja esitluse sisukust

   • Retke läbiviidavust

   • Slaidiprogrammi vormistust

   • Giiditeksti ettekandmist (keelekasutus, esinemisoskus, suhtlemine kuulajatega)

   • Kaardi/skeemi vormistust

   • Ajast kinnipidamist