Niiske ruumi ehitamine

Õppematerjal on mõeldud Haapsalu Kutsehariduskeskuse ehituseriala õppegrupi V-16 e-õppe nädala iseseisvaks läbimiseks.

Õppematerjal lõimib järgmisi õppeaineid: plaatimistööd, matemaatika. Lisanduvad lõimituna eesti keel ja kultuurilugu.

Peale õppematerjali läbimist saame koolis alustada plaatimise praktiliste töödega.

Õppematerjali on loonud haridustehnoloog Airi Aavik, ehituseriala kutseõpetaja Inge Gagarina, eesti keele õpetaja Merle Zibo, inimese- ja kultuuriloo õpetaja Jana Koel ja Hiiumaa Ametikooli matemaatika õpetaja Külli Jesmin.

Õppematerjal on loodud novembris 2017.