Конкурс історичних проектів

Кафедрa гістології та ембріології до свого 150-річчя оголошує конкурс студентських наукових робіт на історичну тематику. Тема конкурсу: «Кафедра гістології та ембріології. Мандрівка в часі.»

Пропонуємо напрямки історичного пошуку:


  • Керівники кафедри гістології та ембріології НМУ імені О.О.Богомольця та їх наукові спадкоємці

Критерії оцінювання: Історична постать вченого(одного із завідувачів кафедрою), географія (розповсюдженість) учнів в Україні та світі. Цікаві та невідомі факти життя та творчості одного з завідувачів кафедрою та його учнів. Основні наукові здобутки і еволюція наукових досліджень учнів.


  • Доля кафедри та її співробітників під час І Світової війни та революційних подій початку ХХ ст.

Критерії оцінювання: презентація історичних фактів і документів стосовно діяльності кафедри та викладання


  • Кафедра під час ІІ Світової війни: робота в евакуації та в окупації.

Критерії оцінювання: презентація історичних фактів і документів стосовно діяльності кафедри та викладання


  • Повернення кафедри з евакуації в ранні післявоєнні роки. Відновлення роботи в Києві. Участь викладацького складу кафедри у відновленні та розквіті медичної освіти в Києві та Україні

Критерії оцінювання: презентація історичних фактів і документів стосовно діяльності кафедри та викладання


  • Методика викладання гістології в історичному аспекті від зародження кафедри до сьогодення

Критерії оцінювання: презентація знайдених матеріалів лекцій, завдань, підручників, навчальних посібників, тестів, препаратів.


  • Зв'язок кафедри гістології та ембріології НМУ імені О.О.Богомольця із провідними світовими науковими школами і лабораторіями

Критерії оцінювання: інформація про стажування, читання лекцій, виконання наукових досліджень співробітниками кафедри в університетах та лабораторіях світу. Відомості про візити іноземних науковців до кафедри гістології та ембріології НМУ імені О.О.Богомольця.


Конкурс буде проведено в рамках історичної секції конференції «Досягнення та перспективи сучасної гістології» 4-5 жовтня 2018 р.. Роботи будуть оцінюватися членами журі, а також усіма присутніми учасниками конференції. Вимоги до презентації: не менше 15 та не більше 30 слайдів. Час для презентації власного дослідження 15 хвилин.

Результати досліджень надсилати у вигляді презентацій на електронну пошту info@histology.kiev.ua. Дедлайн подачі презентацій 7.09.18.

Найкращі роботи будуть нагороджені грошовою премією.

І місце – 1000 гривень, ІІ місце – 700 гривень, ІІІ місце – 400 гривень.