Напрямки роботи конференції:

1. Історичний аспект

  • Зв'язок кафедри гістології та ембріології НМУ імені О.О.Богомольця з науковими установами та кафедрами гістології України та світу

2. Розвиток гістологічних методик

  • Авторські модифікації класичних гістологічних технік.
  • Пріоритети використання сучасних гістологічних методів у власних наукових та клінічних дослідженнях

3. Значення гістології для клінічної практики

  • Гістологія та клітинна терапія
  • Гістологія та нанотехнології
  • Гістологія та молекулярна біологія
  • Значення гістологічної норми для встановлення патоморфологічного діагнозу

4. Сучасні методики викладання гістології

5. Майбутнє гістології. Відкриті гістологічні проблеми.